All Posts in Category

Bank News

ธอส. สนับสนุนน้ำดื่มธนาคาร 30,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้อง ให้จุดบริการวัคซีน COVID-19 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนน้ำดื่มของธนาคาร รวมจำนวน …

ธอส. สนับสนุน รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ สู้ภัย COVID-19 ส่งมอบเก้าอี้นั่งจุดพักคอย พร้อมเสื้อทีมของโรงพยาบาล และน้ำดื่ม ธอส. เตรียมให้บริการประชาชน

ธอส. ส่งความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ให้แก่โรงพ…

มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 

นางสาวสุภาลักษณ์  ตั้งจิตต์ศีล กรรมการและเลขาธิการ มูลน…

ธอส. มอบเงินสนับสนุนรวม 9 แสนบาท แก่ รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ และจัดหาเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย …