เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์ มีความยินดีต้อนรับคุณสู่เว็บไซต์  เว็บไซต์ TaladBanDee.com  ซึ่งเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำกิจกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง TaladBanDee.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียด เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอดนอกเหนือจากนี้ เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และหรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง และภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอม บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัดเครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ ในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด

คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการ ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

คุณทราบดีว่า บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด เป็นเจ้าของและผู้จัดทำเว็บไซต์ TaladBanDee.com แต่เพียงผู้เดียว เงื่อนไขการใช้งานนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ TaladBanDee.com เราขอให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องด้วยมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ TaladBanDee.com นี้ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนายหน้า หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราไม่เรียกเก็บค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เราทำหน้าที่เพียงคนกลางเพื่อนำพาผู้ซื้อ นายหน้า ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนักโฆษณาให้มาพบเจอกัน.เมื่อคุณใช้แบบฟอร์มสำหรับการร้องขอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จากทางเรา เราจะทำการส่งรายละเอียดข้อมูลของสำนักงานนายหน้าและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมาให้คุณ และทางเรา จะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับกลุ่มบุคคลใดๆ หลังการทำหน้าที่เป็นคนกลางสิ้นสุดลง

และนับจากวรรคถัดจากนี้ คำว่า ‘เรา’ ‘พวกเรา’ และ ‘ของเรา’ แทนความหมายของเว็บไซต์ TaladBanDee.com  โดยรวม รวมถึงบริษัทในเครือ ลูกจ้าง หัวหน้างาน นายหน้า ไปจนถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โดยการใช้งานเว็บไซต์ TaladBanDee.com  คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับในเงื่อนไขการใช้งานดังที่ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว

 เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถูกจัดทำเอาไว้ในเว็บไซต์

 1. ข้อตกลงของผู้ใช้งาน
 • ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดและข้อมูล รวมถึงทำตามข้อบังคับตามกฎหมายโดยสมควร
 • ทำการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยขายหรือเช่าในขอบเขตของประเทศ ประเทศไทย. อีกทั้งรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบหรือข้อมูลอื่นๆ จะต้องสัมพันธ์กัน ถ้าหากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีเจตนาที่จะปิดบัง หลอกลวง ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกในทันที
 • คุณจะต้องทำการลบข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกปล่อยขายหรือปล่อยเช่าออกไปในระยะเวลาไม่เกิน 7-14 วัน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านออกไปนั้น ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ผิดกฎหมาย, หลอกลวง, ใส่ร้ายป้ายสี, ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ที่จะทำให้ทาง TaladBanDee.com อยู่ในสถานะที่มิชอบ ทั้งทางปฏิบัติ และทางกฎหมาย.
 • โฆษณาใดๆ ที่ลงประกาศ จะต้องมีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานงานโฆษณาและกฎของประเทศ ประเทศไทย.
 • ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของโฆษณาและรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ และแจ้งให้ทางเราทราบเมื่อพบข้อผิดพลาดใดๆ
 • การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ถือเป็นสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน และไม่มีสิทธิ์ที่จะลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ให้แก่นายหน้า, ผู้ขายรายย่อย หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นโดยมิได้รับการยืนยันจากทาง TaladBanDee.com
 • การลงทะเบียนจะสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จำเป็นจะต้องลงทะเบียนสำหรับนายหน้าเป็นรายบุคคลไป
 • ข้อมูลทางธุรกิจทั้งภาพถ่าย ที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ จำเป็นต้องได้รับการอัพเดทอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
 1. คุณยอมรับเงื่อนไขที่ว่า
 • ทางเรามีสิทธิขาดในการตรวจสอบ และสามารถสั่งห้ามการเผยแพร่เนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ แม้เราไม่มีเจตนาที่จะทำในสิ่งนั้นๆ ก็ตาม.
 • ความเสียหายทางระบบและเทคนิค ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา แต่เราจะพยายามควบคุมความเสียหายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้.
 • คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในข้อมูลของตัวคุณเอง
 • การส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น อาจติดปัญหาในความล่าช้าและข้อผิดพลาด
  • เราไม่ยอมรับต่อความเสียหายอันเกิดจาก
  • ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และปัญหาอันเกิดจากการโฆษณาใดๆ.
  • ผู้ติดต่อขอลงโฆษณา หากไม่สามารถจัดทำและลงโฆษณาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • เรามีสิทธิขาดในการลบ ยับยั้ง และเปลี่ยนตำแหน่งของโฆษณาหรือรายชื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ได้ทุกเวลาที่สามารถทำได้
 • เรามีสิทธิขาดในการลบ ยับยั้ง และเปลี่ยนตำแหน่งโฆษณา หรือรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ตามที่เห็นสมควร.
 • เรามีสิทธิขาดในการคิดค่าบริการ หรือเพิ่มอัตราค่าโฆษณาได้ในทุกเมื่อ หรือยืนยันการต่อสัญญา ซึ่งในกรณีนั้น คุณสามารถเลือกที่จะจบข้อสัญญาได้
 1. การยอมรับเงื่อนไขกการใช้ และการยกเลิกการให้บริการ
 • เงื่อนไขนี้จะคงอยู่ตราบจบสิ้นสภาพสัญญา
 • เรามีสิทธิขาดในการยกเลิกสัญญานี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เรามีสิทธิที่จะระงับ รวมถึงลบโฆษณาต่างๆ และรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ตามเงื่อนไข
  • คุณไม่สามารถชำระค่าบริการตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้
  • คุณทำผิดกฎเงื่อนไขการใช้งาน
  • คุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 1.  ลิงค์และกลุ่มบุคคลที่สาม
 • TaladBanDee.com จะทำการเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเราโดยตรง และเราไม่ยอมรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกนำเสนอออกมาในเว็บไซต์นั้นๆ.อีกทั้งเรายังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความไม่ถูกต้องของข้อมูลจากโฆษณาใดๆ ที่มาจากเว็บไซต์นั้นๆ ผ่านทาง TaladBanDee.com
 • ผู้ลงประกาศไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโปรโมต หรือลงประกาศลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยตรงผ่าน TaladBanDee.com เว้นเสียแต่จะได้รับความยินยอมจากทางผู้รับผิดชอบของทางบริษัท
 1.  ปลีกย่อยทั่วไป
 • เรามีสิทธิในการปรับเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขการใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • หากมีการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน เราจะทำการประกาศไว้บนเว็บไซต์ TaladBanDee.com

เงื่อนไขการใช้งานและข้อสัญญาการจ่ายชำระค่าโฆษณาเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้งานและทางเรา หากมีส่วนใดของข้อเงื่อนไขที่ไม่สามารถบังคับใช้ ก็จะถูกปัดตกไป แต่ส่วนอื่นๆ จะยังถูกบังคับใช้ตามปกติ