นโยบายความเป็นส่วนตัว

TaladBanDee.com เรายึดถือความสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง และจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงอธิบายถึงข้อมูลที่เราทำการจัดเก็บ นำไปใช้ และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปอ่านเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ และรูปแบบการใช้งาน

ทางเว็บไซต์จำเป็นต้องร้องขอและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้บริการจากช่องทางต่างๆ รวมทั้งเมื่อคุณทำการสมัครสมาชิกผ่าน TaladBanDee.com , เพื่อทำธุรกรรม สื่อสารผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เขียนบทวิจารณ์ ทำบันทึก จนถึงการเข้าร่วมใดๆ โปรดติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ หรือฝากข้อความของคุณผ่านทางเว็บไซต์ เหล่านี้ คือวิธีการที่เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจจะมีการจัดเก็บผ่านช่องทางอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทางเราจะจัดเก็บนั้นอาจจะมีหลากหลายประเภท ขึ้นกับว่าคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลประเภทใด อาทิ:

 1. ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่คุณพร้อมจะเปิดเผยให้กับทางเรา อาทิ :

 • ชื่อและนามสกุลเต็ม
 • อีเมลแอดเดรส
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลใบเสร็จและหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ที่อยู่จัดเก็บ รายละเอียดบัตรเครดิต รวมถึงข้อมูลสำคัญทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมทางการเงิน (ถ้ามี)
 • ชื่อและรหัสผ่านของสมาชิกในเว็บไซต์ TaladBanDee.com
 • บันทึกการสั่งซื้อ และประวัติการใช้จ่ายในเว็บไซต์ TaladBanDee.com  (ถ้ามี)
 • ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ขณะที่ใช้งานระบบโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เราสามารถจัดเก็บได้เมื่อคุณเปิดการใช้งานเว็บไซต์
 • รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณจะมอบให้ ที่อาจจะรวมอยู่ในแบบ third parties
 • อีกทั้งเมื่อคุณส่งอีเมลไปยังคนรู้จักเพื่อแนะนำเว็บไซต์ TaladBanDee.com , เราอาจจะขออนุญาตส่งอีเมลสำหรับการยืนยันเพียงครั้งเดียว และจะไม่แจกจ่ายอีเมลแอดเดรสนั้นๆ ตราบเท่าที่ปลายทางจะทำการสมัครการใช้งานเว็บไซต์ TaladBanDee.com

2.) ข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

เราได้ทำการใช้โปรแกรมของกลุ่มบริษัทและบุคคลที่สาม ( เช่น Google Analytics) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้โดยไม่เป็นความลับเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนจากหน้าเว็บไซต์สู่ฐานข้อมูลหลัก ในแต่ละครั้งที่คุณทำการติดต่อมายังเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ข้อมูลที่เราทำการจัดเก็บโดยอัตโนมัตินั้น ประกอบไปด้วย IP Address, ยอดเข้าชมเพจ, รูปแบบการเข้าชมเพจ, อุปกรณ์ที่ถูกใช้เพื่อติดต่อมายังอินเทอร์เน็ตและหน้าเว็บเพจของเรา ไปจนถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เมื่อคุณใช้งานจากอุปกรณ์โมบายล์ผ่านระบบ cookies และ web beacons ซึ่ง ‘cookies’ นี้ หมายถึงไฟล์ตัวอักษร ที่จะถูกจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อและรับชมหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ เราใช้ระบบ cookies เพื่อปรับหน้าโฆษณาที่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์อื่นให้ตรงกับความสนใจของคุณและเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการเข้าถึง และวิเคราะห์ความสนใจของคุณจากกิจกรรมหน้าเพจ ที่จะช่วยให้เราปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความพึงพอใจของคุณในอนาคต คุณสามารถเลือกที่ตั้งค่า cookies นี้ได้จากหน้าบราวส์เซอร์ของคุณ แต่นั่น จะทำให้เราไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพของการบริการได้

เราจะทำการรวบรวมและบันทึกการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล (เช่น ความถี่และจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในรูปแบบผลรวมและวิธีการที่รักษาความเป็นส่วนบุคคล และเราอาจจะนำเอาข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงให้กับผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งอาจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ต่อไป

3.)อีเมลและช่องทางการติดต่ออื่น

เราอาจจะทำการติดต่อคุณผ่านอีเมลเพื่อส่งข้อมูล จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิคส์  และหรือ e-news ที่เหมาะสมตามสมควร

รวมถึงจดหมายข่าว ผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชั่นที่เราคิดว่าคุณสนใจ ถ้าคุณไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวจากทางเรา คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ที่กำหนดที่แนบมาพร้อมอีเมล คุณสามารถปรับรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารได้ที่หมวด email preference ได้ตามความเหมาะสม

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เรารวบรวมและจัดเก็บ จะถูกนำมาใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น (อ่านหมวดข้อ 2 และ ข้อ 3 ประกอบ) รวมทั้ง:

 • สร้าง บริหาร และจัดการกับระบบสมาชิก
 • บริการด้านงานช่วยเหลือลูกค้าสัมพันธ์
 • บันทึกรายการซื้อขาย
 • เปิดการใช้งานและการติดต่อสื่อสารบนเว็บไซต์ บล็อก และช่องทางโซเชียลมีเดีย
 • จัดการบริหารการเข้าร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่น
 • ส่งอีเมลตามความเหมาะสม (โปรดอ่านข้อ3.  อีเมลและช่องทางการติดต่ออื่น ประกอบกัน
 • เพื่อประมวล ยืนยัน วิเคราะห์ และจบธุรกรรมทางการซื้อขาย

 

นโยบายการแบ่งปันข้อมูล

TaladBanDee.com ไม่มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลที่สาม. แต่ทางเราจะทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลที่สามด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

การจ่ายชำระ การขนส่ง โปรโมชัน และอื่นๆ

เราอาจจะเลือกใช้กลุ่มบริษัทและบุคคลที่สามสำหรับบริหารทางธุรกรรมทางการเงินและการขนส่งที่จำเป็น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขอื่นๆ และอาจจะใช้บริการของกลุ่มบริษัทและบุคคลที่สามสำหรับบริการอื่นๆ ในเวลาถัดไป ซึ่งกลุ่มบริษัทและกลุ่มบุคคลที่สามเหล่านี้ ไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง

เงื่อนไขทางกฎหมาย

เรามีสิทธิขาดในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน่วยงานภาครัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานความมั่นคง และกลุ่มบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องขออย่างเป็นกิจลักษณะ (เช่น หมายศาลหรือคำสั่งศาล) ตามที่ทาง TaladBanDee.com เห็นว่าเหมาะสม นอกเหนือจากนั้น ในกรณีที่มีการซื้อขาย ควบรวม หรือส่งมอบบางส่วนหรือทั้งหมดของ TaladBanDee.com จากกรณียุบกิจการหรือล้มละลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกส่งมอบให้กับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่สามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดสินทรัพย์นั้นๆ เราจะทำการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการดังกล่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการที่ข้อมูลนั้นๆ จะถูกนำไปใช้ .

เงื่อนไขลิงค์ไปยังเว็บไซต์กลุ่มบุคคลที่สาม

เว็บไซต์แห่งนี้ได้ทำการแนบลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่ง TaladBanDee.com จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆ เราขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เนื้อหาที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้งาน และการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเนื้อหาภาพที่ได้ถูกเผยแพร่อย่างเต็มใจเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ชม (รวมถึงข้อวิจารณ์ ความคิดเห็น การเผยแพร่ผ่าน Social Medias ที่เกี่ยวข้องในบล็อก ข่าวสารบทความของ TaladBanDee.com จะถือว่าเป็นสิ่งสาธารณะ ที่สามารถอ่าน รวบรวม และใช้โดยผู้ใช้งานอื่นๆ ในกระดานข่าวที่จะส่งข้อความอันไม่ผิดต่อข้อกฎหมาย อีกทั้งชื่อสมาชิก อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ของคุณจะปรากฎขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะเผยแพร่ความคิดเห็น หรืออัพโหลดไฟล์ภาพ ซึ่งทางเว็บไซต์ TaladBanDee.com จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ทำการเผยแพร่ออกไปด้วยตนเอง

ความปลอดภัย

TaladBanDee.com  จะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  TaladBanDee.com จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย  แต่ไม่จะไม่รับรองว่าจะไม่เกิดการละเมิดหรือ โจรกรรม ด้วยวิธีเจาะระบบ (Hack) หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล

คุณเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่า TaladBanDee.com จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่ TaladBanDee.com ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือระบบได้ คุณต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวคุณเอง

สำหรับรหัสผ่านที่ TaladBanDee.com ให้คุณ (หรือที่คุณเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือระบบนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ TaladBanDee.com ขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลใดๆ TaladBanDee.com จะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ เว้นแต่เมื่อคุณต้องการ Login เข้าสู่เว็บไซต์หรือระบบแล้วแต่กรณี

TaladBanDee.com ขอให้คุณดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยเช่นเก็บรหัสผ่านให้รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ และปิดเว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อใช้บริการของ TaladBanDee.com  เสร็จสิ้นในรูปแบบที่ใช้ร่วมกันสิทธิ์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากคุณต้องการที่จะร้องขอข้อมูลจาก TaladBanDee.com โปรดส่งอีเมล์มายัง info@TaladBanDee.com พร้อมข้อมูลส่วนตัว ในหัวข้อและเนื้อหาของจดหมาย . เราจะทำการตอบกลับพร้อมข้อมูลที่ถูกร้องขอไปยังอีเมลแอดเดรสของคุณ

ติดต่อเรา

เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย เปิดรับความเห็น และตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ โดยคุณสามารถติดต่อเรามาได้ที่ : info@TaladBanDee.com