All Posts in Category

ประกันภัย

คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย พร้อมมอบกรมธรรม์ฯ 35,000 ฉบับ ช่วยกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ ครั้งแรกในไทย

*คปภ.พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเ…

คปภ. ออกมาตรการช่วยเหลือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 ใหม่ ขยายอบรม e-learning ให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ถึง 31 มี.ค.64

เล็งเปิดช่อง ให้สามารถอบรมแบบ e-learning ได้เป็นมาตรการ…

เลขาธิการ คปภ. ชงคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ย สนง.คปภ.ทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน ด้านการประกันภัย โควิด-19 ใช้ระบบออนไลน์ไกล่เกลี่ย

  ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับแล…